Общ план
Сграда:
А1
181.98 m2
ет. 2
Юг/Север
А1
89.08 m2
ет. 1
Северозапад
А2
124.61 m2
ет. 2
Североизток
А2
109.27 m2
ет. 2
Югоизток
А3 Продаден
146.07 m2
ет. 2
Югоизток
А3
162.11 m2
ет. 2
Югозапад
А4
96.87 m2
ет. 2
Северозапад
А4
109.19 m2
ет. 2
Изток
А4
99.58 m2
ет. 2
Северозапад
А4
131.64 m2
ет. 3
Североизток
А5
93.74 m2
ет. 3
Изток
А5
190.83 m2
ет. 3
Юг/Север
А5
126.06 m2
ет. 3
Североизток
А6 Продаден
130.07 m2
ет. 3
Северозапад
А7
161.91 m2
ет. 3
Югозапад
А7
98.47 m2
ет. 3
Северозапад
А8
127.20 m2
ет. 4
Североизток
А8 Продаден
99.08 m2
ет. 3
Северозапад
А8
129.82 m2
ет. 4
Изток
А09 Продаден
148.85 m2
ет. 4
Югоизток
А09
186.75 m2
ет. 4
Юг/Север
A1
97.71 m2
ет. 4
Североизток
A1
58.67 m2
ет. 1
Изток
A10
138.68 m2
ет. 4
Югозапад
А10
93.20 m2
ет. 4
Северозапад
A10
89.10 m2
ет. 7
Североизток
А11
128.95 m2
ет. 5
Североизток
A11
79.60 m2
ет. 7
Югоизток
А11
159.21 m2
ет. 4
Югозапад
А11 Продаден
246.58 m2
ет. 5
Запад/Изток/Север
A12
136.01 m2
ет. 7
Юг/Запад/Север
А12
96.51 m2
ет. 4
Северозапад
A12
89.82 m2
ет. 5
Североизток
A13
86.31 m2
ет. 8
Североизток
А13
191.08 m2
ет. 5
Юг/Север
A13
120.94 m2
ет. 5
Югоизток
А13
101.01 m2
ет. 5
Северозапад
A14
144.86 m2
ет. 5
Югозапад
А14
133.24 m2
ет. 6
Североизток
A14 Продаден
76.94 m2
ет. 8
Югоизток
A15
131.25 m2
ет. 8
Юг/Запад/Север
А15
158.51 m2
ет. 5
Югозапад
А16
108.26 m2
ет. 6
Северозапад
A16
83.58 m2
ет. 9
Североизток
А16
96.37 m2
ет. 5
Северозапад
A16
90.98 m2
ет. 6
Североизток
А17 Продаден
134.46 m2
ет. 7
Североизток
A17 Продаден
74.34 m2
ет. 9
Югоизток
А17
187.70 m2
ет. 6
Юг/Север
A17
123.11 m2
ет. 6
Югоизток
А18 Продаден
160.45 m2
ет. 7
Югоизток
A18
126.57 m2
ет. 9
Юг/Запад/Север
A18
147.10 m2
ет. 6
Югозапад
А19
158.16 m2
ет. 6
Югозапад
А19
105.3 m2
ет. 7
Северозапад
A19
289.93 m2
ет. 10
Юг/Запад/Север/Изток
A2
87.84 m2
ет. 4
Югоизток
A2
110.92 m2
ет. 2
Югоизток
А20
95.63 m2
ет. 6
Северозапад
A20
98.72 m2
ет. 7
Североизток
A21
129.31 m2
ет. 7
Югоизток
A22
159.43 m2
ет. 7
Югозапад
A24
99.75 m2
ет. 8
Североизток
А25
100.29 m2
ет. 8
Североизток
A25
136.68 m2
ет. 8
Югоизток
A26
161.27 m2
ет. 8
Югозапад
A28
100.81 m2
ет. 9
Североизток
А28
91.21 m2
ет. 8
Северозапад
A29
134.39 m2
ет. 9
Югоизток
А29 Продаден
98.14 m2
ет. 9
Североизток
A3
140.34 m2
ет. 2
Югозапад
A3
150.44 m2
ет. 4
Юг/Запад/Север
A30
162.07 m2
ет. 9
Югозапад
A32
100.54 m2
ет. 10
Североизток
А33 Продаден
94.31 m2
ет. 10
Североизток
A33 Продаден
136.42 m2
ет. 10
Югоизток
A34
161.28 m2
ет. 10
Югозапад
A36
100.62 m2
ет. 11
Североизток
А36 Продаден
88.55 m2
ет. 10
Северозапад
A37 Продаден
139.95 m2
ет. 11
Югоизток
A38
166.45 m2
ет. 11
Югозапад
A4
87.46 m2
ет. 3
Североизток
A4
94.79 m2
ет. 5
Североизток
A40
141.14 m2
ет. 12
Североизток
A41 Продаден
165.60 m2
ет. 12
Югоизток
A42
198.56 m2
ет. 12
Юг/Запад/Север
A43
141.30 m2
ет. 13
Североизток
A44 Продаден
166.28 m2
ет. 13
Югоизток
A45
202.17 m2
ет. 13
Юг/Запад/Север
A46
142.19 m2
ет. 14
Североизток
A47 Продаден
168.51 m2
ет. 14
Югоизток
A48
206.25 m2
ет. 14
Юг/Запад/Север
A49
143.42 m2
ет. 15
Североизток
A5 Продаден
112.93 m2
ет. 3
Югоизток
A5
85.05 m2
ет. 5
Югоизток
A50 Продаден
167.63 m2
ет. 15
Югоизток
A51
207.16 m2
ет. 15
Юг/Запад/Север
A52 Продаден
251.48 m2
ет. 16
Юг/Изток/Север
A53 Продаден
273.18 m2
ет. 16
Юг/Запад/Север
A6
145.70 m2
ет. 5
Юг/Запад/Север
A6
136.89 m2
ет. 3
Югозапад
A7
91.93 m2
ет. 6
Североизток
A8
82.33 m2
ет. 6
Югоизток
A8
84.24 m2
ет. 4
Североизток
A9
114.39 m2
ет. 4
Югоизток
A9
140.80 m2
ет. 6
Юг/Запад/Север
AT11
79.18 m2
ет. 4
Северозапад
AT15
80.47 m2
ет. 5
Северозапад
AT19
86.41 m2
ет. 6
Северозапад
AT23
91.94 m2
ет. 7
Северозапад
AT27
93.19 m2
ет. 8
Северозапад
AT31
96.25 m2
ет. 9
Северозапад
AT35
95.77 m2
ет. 10
Северозапад
AT39
96.84 m2
ет. 11
Северозапад
AT4
75.72 m2
ет. 2
Северозапад
AT7
77.80 m2
ет. 3
Северозапад
M1 Продаден
109.20 m2
ет. 1
Североизток
M1
97.29 m2
ет. 1
Северозапад
M1 Продаден
50.23 m2
ет. 1
Югоизток
M1
97.52 m2
ет. 1
Североизток
M2 Продаден
105.04 m2
ет. 1
Югоизток
M2
74.19 m2
ет. 1
Север/Изток/Запад
M2 Продаден
54.88 m2
ет. 1
Юг
M2
89.58 m2
ет. 1
Югозапад
M2 Продаден
129.55 m2
ет. 1
Югоизток
M3 Продаден
77.24 m2
ет. 1
Югозапад
M3
83.46 m2
ет. 1
Северозапад
M4 Продаден
74.74 m2
ет. 1
Северозапад
А1.1
181.09 m2
ет. 1
Запад
А1.2
181.09 m2
ет. 2
Запад
А2.2
217.09 m2
ет. 2
Югозапад
А2.1
217.09 m2
ет. 1
Югозапад
O1
103.20 m2
ет. 2
Североизток
O1
153.63 m2
ет. 1
Юг/Изток/Север
O2
160.40 m2
ет. 2
Юг/Запад/Север
O2
161.51 m2
ет. 2
Юг/Изток/Север
O3
99.01 m2
ет. 2
Северозапад
O3 Продаден
100.21 m2
ет. 3
Североизток
O4
89.81 m2
ет. 3
Югоизток
O4
83.40 m2
ет. 2
Юг/Запад/Север
O5
155.45 m2
ет. 3
Юг/Запад/Север
O1
103.20 m2
ет. 2
Североизток
O2
160.40 m2
ет. 2
Юг/Запад/Север
O4
89.81 m2
ет. 3
Югоизток
O5
155.45 m2
ет. 3
Юг/Запад/Север
O1
153.63 m2
ет. 1
Юг/Изток/Север
O2
161.51 m2
ет. 2
Юг/Изток/Север
O3
99.01 m2
ет. 2
Северозапад
O4
83.40 m2
ет. 2
Юг/Запад/Север
А1.1
181.09 m2
ет. 1
Запад
А1.2
181.09 m2
ет. 2
Запад
А2.1
217.09 m2
ет. 1
Югозапад
А2.2
217.09 m2
ет. 2
Югозапад
А4
109.19 m2
ет. 2
Изток
А5
93.74 m2
ет. 3
Изток
А8
129.82 m2
ет. 4
Изток
А4
131.64 m2
ет. 3
Североизток
А1
181.98 m2
ет. 2
Юг/Север
А2
109.27 m2
ет. 2
Югоизток
А3
162.11 m2
ет. 2
Югозапад
А4
99.58 m2
ет. 2
Северозапад
А5
190.83 m2
ет. 3
Юг/Север
А7
161.91 m2
ет. 3
Югозапад
А09
186.75 m2
ет. 4
Юг/Север
А11
159.21 m2
ет. 4
Югозапад
А12
96.51 m2
ет. 4
Северозапад
А13
191.08 m2
ет. 5
Юг/Север
А15
158.51 m2
ет. 5
Югозапад
А16
96.37 m2
ет. 5
Северозапад
А17
187.70 m2
ет. 6
Юг/Север
А19
158.16 m2
ет. 6
Югозапад
А20
95.63 m2
ет. 6
Северозапад
А25
100.29 m2
ет. 8
Североизток
А28
91.21 m2
ет. 8
Северозапад
А1
89.08 m2
ет. 1
Северозапад
А2
124.61 m2
ет. 2
Североизток
А4
96.87 m2
ет. 2
Северозапад
А5
126.06 m2
ет. 3
Североизток
А7
98.47 m2
ет. 3
Северозапад
А8
127.20 m2
ет. 4
Североизток
А10
93.20 m2
ет. 4
Северозапад
А11
128.95 m2
ет. 5
Североизток
А13
101.01 m2
ет. 5
Северозапад
А14
133.24 m2
ет. 6
Североизток
А16
108.26 m2
ет. 6
Северозапад
А19
105.3 m2
ет. 7
Северозапад
A1
58.67 m2
ет. 1
Изток
A2
110.92 m2
ет. 2
Югоизток
A3
140.34 m2
ет. 2
Югозапад
AT4
75.72 m2
ет. 2
Северозапад
A4
87.46 m2
ет. 3
Североизток
A6
136.89 m2
ет. 3
Югозапад
AT7
77.80 m2
ет. 3
Северозапад
A8
84.24 m2
ет. 4
Североизток
A9
114.39 m2
ет. 4
Югоизток
A10
138.68 m2
ет. 4
Югозапад
AT11
79.18 m2
ет. 4
Северозапад
A12
89.82 m2
ет. 5
Североизток
A13
120.94 m2
ет. 5
Югоизток
A14
144.86 m2
ет. 5
Югозапад
AT15
80.47 m2
ет. 5
Северозапад
A16
90.98 m2
ет. 6
Североизток
A17
123.11 m2
ет. 6
Югоизток
A18
147.10 m2
ет. 6
Югозапад
AT19
86.41 m2
ет. 6
Северозапад
A20
98.72 m2
ет. 7
Североизток
A21
129.31 m2
ет. 7
Югоизток
A22
159.43 m2
ет. 7
Югозапад
AT23
91.94 m2
ет. 7
Северозапад
A24
99.75 m2
ет. 8
Североизток
A25
136.68 m2
ет. 8
Югоизток
A26
161.27 m2
ет. 8
Югозапад
AT27
93.19 m2
ет. 8
Северозапад
A28
100.81 m2
ет. 9
Североизток
A29
134.39 m2
ет. 9
Югоизток
A30
162.07 m2
ет. 9
Югозапад
AT31
96.25 m2
ет. 9
Северозапад
A32
100.54 m2
ет. 10
Североизток
A34
161.28 m2
ет. 10
Югозапад
AT35
95.77 m2
ет. 10
Северозапад
A36
100.62 m2
ет. 11
Североизток
A38
166.45 m2
ет. 11
Югозапад
AT39
96.84 m2
ет. 11
Северозапад
A40
141.14 m2
ет. 12
Североизток
A42
198.56 m2
ет. 12
Юг/Запад/Север
A43
141.30 m2
ет. 13
Североизток
A45
202.17 m2
ет. 13
Юг/Запад/Север
A46
142.19 m2
ет. 14
Североизток
A48
206.25 m2
ет. 14
Юг/Запад/Север
A49
143.42 m2
ет. 15
Североизток
A51
207.16 m2
ет. 15
Юг/Запад/Север
A1
97.71 m2
ет. 4
Североизток
A2
87.84 m2
ет. 4
Югоизток
A3
150.44 m2
ет. 4
Юг/Запад/Север
A4
94.79 m2
ет. 5
Североизток
A5
85.05 m2
ет. 5
Югоизток
A6
145.70 m2
ет. 5
Юг/Запад/Север
A7
91.93 m2
ет. 6
Североизток
A8
82.33 m2
ет. 6
Югоизток
A9
140.80 m2
ет. 6
Юг/Запад/Север
A10
89.10 m2
ет. 7
Североизток
A11
79.60 m2
ет. 7
Югоизток
A12
136.01 m2
ет. 7
Юг/Запад/Север
A13
86.31 m2
ет. 8
Североизток
A15
131.25 m2
ет. 8
Юг/Запад/Север
A16
83.58 m2
ет. 9
Североизток
A18
126.57 m2
ет. 9
Юг/Запад/Север
A19
289.93 m2
ет. 10
Юг/Запад/Север/Изток
M1
97.52 m2
ет. 1
Североизток
M2
89.58 m2
ет. 1
Югозапад
M3
83.46 m2
ет. 1
Северозапад
M1
97.29 m2
ет. 1
Северозапад
M2
74.19 m2
ет. 1
Север/Изток/Запад