О1
92.04 m2
ет. 2
Североизток
О2
84.77 m2
ет. 2
Северозапад
О3
56.51 m2
ет. 2
Запад
О4
118.01 m2
ет. 2
Югозапад
О5
85.36 m2
ет. 2
Изток
О6
89.33 m2
ет. 3
Североизток
О7
88.94 m2
ет. 3
Северозапад
О8 Продаден
56.40 m2
ет. 3
Запад
О9 Продаден
124.15 m2
ет. 3
Югозапад
О10 Продаден
84.63 m2
ет. 3
Изток
О11 Продаден
84.66 m2
ет. 4
Североизток
О12 Продаден
83.26 m2
ет. 4
Северозапад
О13
52.42 m2
ет. 4
Запад
О14 Продаден
114.95 m2
ет. 4
Югозапад
О15
80.65 m2
ет. 4
Изток
О16 Продаден
92.99 m2
ет. 5
Североизток
О17 Продаден
146.45 m2
ет. 5
Северозапад
О18 Продаден
123.12 m2
ет. 5
Югозапад
О19
87.50 m2
ет. 5
Изток
А20 Продаден
88.03 m2
ет. 6
Североизток
А21 Продаден
145.10 m2
ет. 6
Севверозапад
А22 Продаден
128.86 m2
ет. 6
Югозапад
А23 Продаден
86.69 m2
ет. 6
Изток
А24 Продаден
90.55 m2
ет. 7
Североизток
А25 Продаден
145.32 m2
ет. 7
Северозапад
А26 Продаден
120.28 m2
ет. 7
Югозапад
А27 Продаден
86.02 m2
ет. 7
Изток
А28 Продаден
89.47 m2
ет. 8
Североизток
А29 Продаден
142.54 m2
ет. 8
Северозапад
А30 Продаден
125.16 m2
ет. 8
Югозапад
А31 Продаден
81.40 m2
ет. 8
Изток
А32 Продаден
90.97 m2
ет. 9
Североизток
А33 Продаден
143.31 m2
ет. 9
Северозапад
А34 Продаден
119.70 m2
ет. 9
Югозапад
А35 Продаден
84.40 m2
ет. 9
Изток
А36 Продаден
89.55 m2
ет. 10
Североизток
А37 Продаден
140.49 m2
ет. 10
Северозапад
А38 Продаден
120.23 m2
ет. 10
Югозапад
А39 Продаден
84.00 m2
ет. 10
Изток
А40 Продаден
85.94 m2
ет. 11
Североизток
А41 Продаден
141.02 m2
ет. 11
Северозапад
А42 Продаден
116.40 m2
ет. 11
Югозапад
А43 Продаден
86.53 m2
ет. 11
Изток