А20
88.03 m2
ет. 6
Североизток
А21
145.10 m2
ет. 6
Севверозапад
А22
128.86 m2
ет. 6
Югозапад
А23
86.69 m2
ет. 6
Изток
А24
90.55 m2
ет. 7
Североизток
А25
145.32 m2
ет. 7
Северозапад
А26
120.28 m2
ет. 7
Югозапад
А27
86.02 m2
ет. 7
Изток
А28
89.47 m2
ет. 8
Североизток
А29
142.54 m2
ет. 8
Северозапад
А30
125.16 m2
ет. 8
Югозапад
А31
81.40 m2
ет. 8
Изток
А32
90.97 m2
ет. 9
Североизток
А33
143.31 m2
ет. 9
Северозапад
А34
119.70 m2
ет. 9
Югозапад
А35
84.40 m2
ет. 9
Изток
А36
89.55 m2
ет. 10
Североизток
А37
140.49 m2
ет. 10
Северозапад
А38
120.23 m2
ет. 10
Югозапад
А39
84.00 m2
ет. 10
Изток
А40
85.94 m2
ет. 11
Североизток
А41
141.02 m2
ет. 11
Северозапад
А42
116.40 m2
ет. 11
Югозапад
А43
86.53 m2
ет. 11
Изток
О1
92.04 m2
ет. 2
Североизток
О2
84.77 m2
ет. 2
Северозапад
О3
56.51 m2
ет. 2
Запад
О4
118.01 m2
ет. 2
Югозапад
О5
85.36 m2
ет. 2
Изток
О6
89.33 m2
ет. 3
Североизток
О7
88.94 m2
ет. 3
Северозапад
О8
56.40 m2
ет. 3
Запад
О9
124.15 m2
ет. 3
Югозапад
О10
84.63 m2
ет. 3
Изток
О11
84.66 m2
ет. 4
Североизток
О12
83.26 m2
ет. 4
Северозапад
О13
52.42 m2
ет. 4
Запад
О14
114.95 m2
ет. 4
Югозапад
О15
80.65 m2
ет. 4
Изток
О16
92.99 m2
ет. 5
Североизток
О17
146.45 m2
ет. 5
Северозапад
О18
123.12 m2
ет. 5
Югозапад
О19
87.50 m2
ет. 5
Изток