A1
77.54 m2
ет. 1
Югозапад
А16 Продаден
88.89 m2
ет. 5
Североизток
А17
78.32 m2
ет. 5
Запад
А18 Продаден
147.27 m2
ет. 5
Югозапад
А19 Продаден
118.00 m2
ет. 5
Югоизток
А20
93.80 m2
ет. 6
Североизток
А21 Продаден
79.00 m2
ет. 6
Запад
А22 Продаден
144.53 m2
ет. 6
Югозапад
А23 Продаден
124.28 m2
ет. 6
Югоизток
А24 Продаден
99.30 m2
ет. 7
Североизток
А25 Продаден
79.90 m2
ет. 7
Запад
А26 Продаден
149.36 m2
ет. 7
Югозапад
А27 Продаден
117.66 m2
ет. 7
Югоизток
А28 Продаден
95.33 m2
ет. 8
Североизток
А29
80.30 m2
ет. 8
Запад
А30 Продаден
154.85 m2
ет. 8
Югозапад
А31 Продаден
123.17 m2
ет. 8
Югоизток
А32 Продаден
97.40 m2
ет. 9
Североизток
А33
81.05 m2
ет. 9
Запад
А34 Продаден
157.04 m2
ет. 9
Югозапад
А35 Продаден
126.97 m2
ет. 9
Югоизток
А36 Продаден
96.04 m2
ет. 10
Североизток
А37
81.32 m2
ет. 10
Запад
А38 Продаден
149.30 m2
ет. 10
Югозапад
А39 Продаден
127.19 m2
ет. 10
Югоизток
А40 Продаден
103.79 m2
ет. 11
Североизток
А41
86.27 m2
ет. 11
Запад
А42 Продаден
157.46 m2
ет. 11
Югозапад
А43 Продаден
130.49 m2
ет. 11
Югоизток
А44 Продаден
98.84 m2
ет. 12
Североизток
А45
85.01 m2
ет. 12
Северозапад
А46 Продаден
153.35 m2
ет. 12
Югозапад
А47 Продаден
115.84 m2
ет. 12
Югоизток
А48 Продаден
104.72 m2
ет. 13
Североизток
А49 Продаден
93.12 m2
ет. 13
Северозапад
А50 Продаден
150.11 m2
ет. 13
Югозапад
А51 Продаден
122.14 m2
ет. 13
Югоизток
А52 Продаден
104.87 m2
ет. 14
Североизток
А53 Продаден
89.87 m2
ет. 14
Северозапад
А54 Продаден
147.02 m2
ет. 14
Югозапад
А55 Продаден
122.54 m2
ет. 14
Югоизток
А56
255.31 m2
ет. 15
Юг/Запад/Север
А57
226.61 m2
ет. 15
Юг/Изток/Север
А58 Продаден
259.44 m2
ет. 16
Юг/Запад/Север
А59 Продаден
230.68 m2
ет. 16
Юг/Изток/Север
О1
76.26 m2
ет. 2
Изток
О2
105.03 m2
ет. 3
Югоизток
О3
54.79 m2
ет. 4
Юг
О2А
84.22 m2
ет. 2
Североизток
О3А
90.29 m2
ет. 2
Югозапад
О4
57.22 m2
ет. 2
Запад
О5
109.99 m2
ет. 2
Югоизток
О6
90.13 m2
ет. 3
Североизток
О7
76.22 m2
ет. 3
Запад
О8
79.90 m2
ет. 3
Югозапад
О9
57.43 m2
ет. 3
Юг
О10 Продаден
109.33 m2
ет. 3
Югоизток
О11 Продаден
85.80 m2
ет. 4
Североизток
О12
77.24 m2
ет. 4
Запад
О13
80.35 m2
ет. 4
Югозапад
О14
58.37 m2
ет. 4
Юг
О15 Продаден
112.25 m2
ет. 4
Югоизток