О1 Продаден
76.26 m2
ет. 1
Изток
О2 Продаден
105.03 m2
ет. 1
Югоизток
О3 Продаден
54.79 m2
ет. 1
Юг
О2А
84.22 m2
ет. 2
Североизток
О3А Продаден
90.29 m2
ет. 2
Югозапад
О4 Продаден
57.22 m2
ет. 2
Запад
О5 Продаден
109.99 m2
ет. 2
Югоизток
О6 Продаден
90.13 m2
ет. 3
Североизток
О7
76.22 m2
ет. 3
Запад
О8 Продаден
79.90 m2
ет. 3
Югозапад
О9 Продаден
57.43 m2
ет. 3
Юг
О10 Продаден
109.33 m2
ет. 3
Югоизток
О11 Продаден
85.80 m2
ет. 4
Североизток
О12
77.24 m2
ет. 4
Запад
О13 Продаден
80.35 m2
ет. 4
Югозапад
О14 Продаден
58.37 m2
ет. 4
Юг
О15 Продаден
112.25 m2
ет. 4
Югоизток
A1
77.54 m2
ет. 1
Югозапад
А16 Продаден
88.89 m2
ет. 5
Североизток
А17 Продаден
78.32 m2
ет. 5
Запад
А18 Продаден
147.27 m2
ет. 5
Югозапад
А19 Продаден
118.00 m2
ет. 5
Югоизток
А20 Продаден
93.80 m2
ет. 6
Североизток
А21 Продаден
79.00 m2
ет. 6
Запад
А22 Продаден
144.53 m2
ет. 6
Югозапад
А23 Продаден
124.28 m2
ет. 6
Югоизток
А24 Продаден
99.30 m2
ет. 7
Североизток
А25 Продаден
79.90 m2
ет. 7
Запад
А26 Продаден
149.36 m2
ет. 7
Югозапад
А27 Продаден
117.66 m2
ет. 7
Югоизток
А28 Продаден
95.33 m2
ет. 8
Североизток
А29 Продаден
80.30 m2
ет. 8
Запад
А30 Продаден
154.85 m2
ет. 8
Югозапад
А31 Продаден
123.17 m2
ет. 8
Югоизток
А32 Продаден
97.40 m2
ет. 9
Североизток
А33 Продаден
81.05 m2
ет. 9
Запад
А34 Продаден
157.04 m2
ет. 9
Югозапад
А35 Продаден
126.97 m2
ет. 9
Югоизток
А36 Продаден
96.04 m2
ет. 10
Североизток
А37 Продаден
81.32 m2
ет. 10
Запад
А38 Продаден
149.30 m2
ет. 10
Югозапад
А39 Продаден
127.19 m2
ет. 10
Югоизток
А40 Продаден
103.79 m2
ет. 11
Североизток
А41 Продаден
86.27 m2
ет. 11
Запад
А42 Продаден
157.46 m2
ет. 11
Югозапад
А43 Продаден
130.49 m2
ет. 11
Югоизток
А44 Продаден
98.84 m2
ет. 12
Североизток
А45 Продаден
85.01 m2
ет. 12
Северозапад
А46 Продаден
153.35 m2
ет. 12
Югозапад
А47 Продаден
115.84 m2
ет. 12
Югоизток
А48 Продаден
104.72 m2
ет. 13
Североизток
А49 Продаден
93.12 m2
ет. 13
Северозапад
А50 Продаден
150.11 m2
ет. 13
Югозапад
А51 Продаден
122.14 m2
ет. 13
Югоизток
А52 Продаден
104.87 m2
ет. 14
Североизток
А53 Продаден
89.87 m2
ет. 14
Северозапад
А54 Продаден
147.02 m2
ет. 14
Югозапад
А55 Продаден
122.54 m2
ет. 14
Югоизток
А56 Продаден
255.31 m2
ет. 15
Юг/Запад/Север
А57 Продаден
226.61 m2
ет. 15
Юг/Изток/Север
А58 Продаден
259.44 m2
ет. 16
Юг/Запад/Север
А59 Продаден
230.68 m2
ет. 16
Юг/Изток/Север