А16 Продаден
88.89 m2
ет. 5
Североизток
А17
78.32 m2
ет. 5
Запад
А18
147.27 m2
ет. 5
Югозапад
А19
118.00 m2
ет. 5
Югоизток
А20
93.80 m2
ет. 6
Североизток
А21
79.00 m2
ет. 6
Запад
А22
144.53 m2
ет. 6
Югозапад
А23
124.28 m2
ет. 6
Югоизток
А24 Продаден
99.30 m2
ет. 7
Североизток
А25 Продаден
79.90 m2
ет. 7
Запад
А26 Продаден
149.36 m2
ет. 7
Югозапад
А27 Продаден
117.66 m2
ет. 7
Югоизток
А28
95.33 m2
ет. 8
Североизток
А29
80.30 m2
ет. 8
Запад
А30
154.85 m2
ет. 8
Югозапад
А31 Продаден
123.17 m2
ет. 8
Югоизток
А32
97.40 m2
ет. 9
Североизток
А33
81.05 m2
ет. 9
Запад
А34
157.04 m2
ет. 9
Югозапад
А35 Продаден
126.97 m2
ет. 9
Югоизток
А36
96.04 m2
ет. 10
Североизток
А37
81.32 m2
ет. 10
Запад
А38
149.30 m2
ет. 10
Югозапад
А39 Продаден
127.19 m2
ет. 10
Югоизток
А40
103.79 m2
ет. 11
Североизток
А41
86.27 m2
ет. 11
Запад
А42 Продаден
157.46 m2
ет. 11
Югозапад
А43 Продаден
130.49 m2
ет. 11
Югоизток
А44
98.84 m2
ет. 12
Североизток
А45
85.01 m2
ет. 12
Северозапад
А46
153.35 m2
ет. 12
Югозапад
А47 Продаден
115.84 m2
ет. 12
Югоизток
А48 Продаден
104.72 m2
ет. 13
Североизток
А49 Продаден
93.12 m2
ет. 13
Северозапад
А50 Продаден
150.11 m2
ет. 13
Югозапад
А51
122.14 m2
ет. 13
Югоизток
А52 Продаден
104.87 m2
ет. 14
Североизток
А53
89.87 m2
ет. 14
Северозапад
А54 Продаден
147.02 m2
ет. 14
Югозапад
А55
122.54 m2
ет. 14
Югоизток
А56 Продаден
255.31 m2
ет. 15
Юг/Запад/Север
А57 Продаден
226.61 m2
ет. 15
Юг/Изток/Север
А58 Продаден
259.44 m2
ет. 16
Юг/Запад/Север
А59 Продаден
230.68 m2
ет. 16
Юг/Изток/Север
О1
m2
ет. 1
Запад/Изток/Юг
О2А
84.22 m2
ет. 2
Североизток
О3А
90.29 m2
ет. 2
Югозапад
О4
57.22 m2
ет. 2
Запад
О5
109.99 m2
ет. 2
Югоизток
О6
90.13 m2
ет. 3
Североизток
О7
76.22 m2
ет. 3
Запад
О8
79.90 m2
ет. 3
Югозапад
О9
57.43 m2
ет. 3
Юг
О10 Продаден
109.33 m2
ет. 3
Югоизток
О11
85.80 m2
ет. 4
Североизток
О12
77.24 m2
ет. 4
Запад
О13 Продаден
80.35 m2
ет. 4
Югозапад
О14
58.37 m2
ет. 4
Юг
О15 Продаден
112.25 m2
ет. 4
Югоизток