Награда на
публиката 2017
Сграда на
годината 2017
Номинация в
Жилищни сгради

Подови настилки:

Настилка от готова стоманобетонова плоча;

Стени:

  • стени между отделните имоти – зидарии 25см,  стоманобетонова конструкция – гипсокартон по система RIGIPS без крайно покритие латекс;
  • вътрешни стени – изградени от гипсокартон по система RIGIPS, без крайно покритие латекс;

Тавани:

Стоманобетонова плоча;

Санитарни помещения:

  • таван – стоманобетонова плоча;
  • стени – на конструкция, готова за монтаж на гипсокартон по система RIGIPS;
  • под – стоманобетонова плоча;

Складови помещения:

  • таван – стоманобетонова плоча
  • стени – предстенна обшивка от гипсокартон по система RIGIPS без крайно покритие латекс; 
  • под – стоманобетонова плоча;

Отопление: 

Изградени тръбни пътища за индивидуални отоплителни инсталации, осигуряващи възможност за бъдещ монтаж на газови кондензационни котли за отопление и подгряване на водата и вентилаторни конвектори за таванен монтаж – касетъчен тип. Не се предвижда монтаж на газово котле (комплект с всички необходими елементи за монтаж и връзка със системите – ел., ВиК, вентилация),  индивидуални газомери, вентилаторни конвектори и лири.
По желание на клиента „Софбилд“ ЕООД ще препоръча фирма за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на газови котли (комплект с всички необходими елементи за монтаж и връзка със системите – електро, ВиК, вентилация) от водещия световен производител BOSCH, индивидуални газомери, алуминиеви лири MAKET NBM, вентилаторни конвектори за таванен монтаж – касетъчен тип AERMEC и други. Необходимите СМР в тази връзка ще бъдат изпълнени срещу допълнително заплащане от клиента към фирмата изпълнител, по преференциално договрени цени от „СОФБИЛД“ ЕООД за обекта.

Водопровод

Водопроводната инсталация ще бъда изградена от полипропиленови тръби, до „тапа“, без монтирано санитарно оборудване.
Измерването на изразходваното количество вода ще се осъществява чрез водомери с възможност за дистанционно отчитане.

Канализационна инсталация — За битови нужди

За канализационната инсталация се предвиждат вертикални PVC – тръби, с хоризонтално отклонение към всеки отделен имот, завършващо с „тапа“ на самия вертикален щранг;

Канализационна инсталация — Отводняване на климатични тела и газови котли

Предвижда се инсталация за отводняване на климатичните тела и газовите котли. Включването и в канализацията на сградата ще се извърши през сифони или S - връзки. По този начин се възпрепятства проникването на канализационни газове в климатичните тела, а от там и в помещенията.

Осветителна и силова инсталация. 

Захранването на всички консуматори ще става от съответните ел. табла SCHNEIDER ELECTRIC, окомплектовани с необходимата предпазна апаратура. Ел. таблата ще са с входящ автоматичен прекъсвач и изходящи автоматични предпазители. За токовите кръгове на контакти за общи нужди, контакти по технологичното оборудване и контакти за работните места предвижда допълнително ЗТУ (дефектнотокова защита).
Осветителната инсталация ще се изпълни с кабел положен в в гофрирани тръби зад  гипсокартонени стени и на скоби по тавана, а командването ще става чрез ключове от място;

Всички контакти по технологичното оборудване ще се захранят с кабел изтеглен в гофрирани тръби;

Монтирани ключове и контакти от серия ASFORA, SCHNEIDER ELECTRIC;

Осветлението на всички помещения е съобразено с функциите, които ще изпълняват, без крайния елемент на осветителното тяло.

Телефонна инсталация, антенна инсталация, интернет 

На определени места на партера на сградата за отделните входове ще се монтират слаботокови шкафове, от които ще се изтегли по един брой кабел съответно за:  телефонна инсталация, антенна инсталация за кабелна телевизия и структурно окабеляване – интернет до магазините с използвани кабели с категория cat.5e.

СОТ инсталация

Във всеки магазин ще бъдат положени кабели за сигнално охранителна инсталация. Монтажът на техниката ще се извърши от охранителната фирма след сключване на индивидуални договори.

EN