Награда на
публиката 2017
Сграда на
годината 2017
Номинация в
Жилищни сгради

Advanced Architecture Apartments. Сградата която вдъхновява

A3. Сградата, която вдъхновява

Концепция

A3 - Advanced Architecture Apartments е вълнуваща жилищна сграда, хармонично вписана в контекста на средата, в която е ситуирана. Две отправни точки - планината и градът – определят цялостната архитектурна идея. Мястото, отредено за А3, се намира на граничната зона, в която градът и планината се преливат в едно. Линиите и ясните граници се размиват в плавни и меки форми, даващи възможност всеки сам да определи къде точно е и как възприема формата и пространството. Ситуирана в една от най-съвременните зони на гр.София – бул. „България”, А3 е замислена да бъде актуална, контекстуална и авангардна. Някои от най-модерните и интересни сгради в София са именно тук, в това число и две, създадени от Sofbuild. От друга страна, изключително доминиращ елемент в средата е планината, надничаща към бъдещата сграда. Комбинирайки тези два силни елемента, създадохме вълнуваща, динамична и модерна форма на сградата, без да я ощетяваме функционално.

Разделихме сградата на пет обема, свързани в общ ансамбъл, определящ крайния ѝ силует. Очертахме всеки от петте обема с меки и елегантни форми, оставяйки човек сам да ги асоциира спрямо собственото си въображение. Лесно е да се асоциират петте елемента с пет планински върха или силует на семейство с три деца, но по-дълбокият замисъл на идеята е да Ви стимулираме да самоопределите формата, ставайки съпричастни със сградата. Да се превърнете в автор на нова форма, да Ви вдъхновим.

Функция

Създаването на А3 протече от вътре - навън, тоест дизайна следва функцията, като именно този подход считаме за правилен при проектиране на жилищни сгради. Планирахме безкомпромисна функционална схема, съобразена изцяло с програмата на инвеститора. В план ясно се четат правилни, ортогонални форми, доставящи комфорт на обитаване и флексабилност при организация на интериорното пространство.

Разделихме над 100 метровата в план сграда на пет тела (входа), всеки със собствена вертикална комуникация. Първите два А и Б,  разполагат с по два апартамента на етаж, а В, Г и Д - с по три . Малкият брой апартаменти на етаж повишава усещането за луксозно обитаване и осигурява повече лично пространство. Постигнахме желаните технико-икономически показатели – 11 % общи части. Всеки един от апартаментите е с отлична функция и благоприятно географско изложение. Всички дневни пространства са ситуирани на изток-югоизток с богато остъклени фасади, гледащи към Витоша и градския силует. Партерният етаж е предвиден за търговски площи- магазини с големина от 50 до 100кв.м. Паркирането е обезпечено посредством две подземни нива, като цялата свободна надземна площ е планирана за озеленяване и рекреация.

Дизайн

Дизайна на А3 вплита в себе си строга елегантност и меки органични форми. Сградата се възприема еднакво добре в цялостен силует и от различни ракурси. Усещането за елегантност и изтънченост е  подчертано и от предвидените във фасадата материали- стъкло и стъклофибърен бетон. Стъклото е решено в два цвята - прозрачно и  графитен Lacobel.

Освен естетика и функционалност, предвидените материали осигуряват дълговечност и лесна поддръжка на сградата във времето.

СТАРХ ЕООД, Арх. Светослав Станиславов
www.starh.bg

Конструкция

A3 е проектирана с монолитна стоманобетонна конструкция съгласно най-съвременните единни европейски строителни нормативи ЕВРОКОД. За осигуряване на максимално  добри качествени показатели на конструкцията – висока якост и ниска деформативност  се използват високоякостни бетони клас C30/37 и армировъчна стомана клас B500. Фундирането на сградата е с обща фундаментна плоча с дебелина 1.40м. гарантираща липса на дефекти в стени, подове и тавани от неравномерни слягания на земната основа. Етажните плочи са с дебелина 25см, което осигурява много висока шумоизолация между отделните етажи, а колоните са разпределени така, че да попадат основно в стените между отделните апартаменти, което дава възможност за свободна архитектурна планировка на помещенията.

В сеизмично отношение, конструкцията на А3 е уникална, тъй като липсват деформационни фуги между отделните секции, с което се осигурява тяхна съвместна съпротива при сеизмични въздействия. Дори при най-силното възможно земетресение, А3 е толкова устойчива, че не се очакват напуквания по стени, подове и тавани.  Всъщност това е най-съвременната тенденция  в сеизмично проектиране на големи сгради и  А3 е 1-вата жилищна и 3-тата в „семейството“ сграда в София след ПАРАДАЙС ЦЕНТЪР и МЕГА МОЛ.

АЕС ЕООД, Инж. Илия Алашки
www.aec.bg

ВиК

1.Водопроводна инсталация:

1.1. За битови нужди. 

Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови. Този вид тръби не отлагат котлен камък по стените си и не корозират. По време на експлоатационния срок не се променя светлото сечение, а от там и колебания в налягането не се очакват.

Меренето на изразходваната  вода се осъществява чрез водомери с дистанционно отчитане. Не се налага посещение на инкасатор и влизане в дома за отчети.

Горещата вода се добива от индивидуални газови котли, разположени в имота.

1.2. За противопожарни нужди. 

Противопожарна инсталация се състои от пожарни касетки разположени на всеки етаж, комплектовани със струйник, и шланг с дължина 20м. Монтирани са дискретно в конструктивните елементи на сградата.

2. Канализационна инсталация:

2.1. За битови нужди. 

Тръбите на канализационната инсталация се предвиждат от типа “безшумни”. Материалът и структурата на тръбите, както и мерките взети при монтажа и укрепването им, позволяват снижаване на шума от оттичащата се вода, да бъде сведен до минимум. 

2.2. Отводнителна инсталация.

Система от воронки, решетки и тръби се предвижда да улавя и отвежда всички дъждовни води. Скритите воронки под настилката на терасите „невидимо” ще вършат своята работа, без да нарушават естетиката и дизайна на тази част от сградата.

2.3. Отводняване на климатични тела и газови котли.

Инсталацията за отводняване на климатичните тела и газовите котли е изцяло скрита и изключително надеждна. Включването и в канализацията на сградата ще се извърши през сифони. По този начин се възпрепятства проникването на канализационни газове в климатичните тела, а от там и в жилищните помещения.

Билдинг Интернешънъл ООД, Инж. Евтим Димитров
www.buildinginternational.eu

Електро

Осветителна и силова инсталации

Измерването на електрическата енергия в сградата ще става от главни електромерни разпределителни табла, монтирани на външната фасада на отделните входове на сградата, в обособени помещения предвидени единствено за електромерни табла, посредством монофазни и трифазни двойно тарифни електромери.

Захранването на магазините е трифазно от ГРТ на съответните входове с кабели положени в PVC тръби скрито зад гипсокартонени стени или на метални скари в окаченият таван на етаж 1. 

Захранването на апартаментите е монофазно / трифазно от ГРТ на съответните входове. Кабелите са изтеглени в PVC тръби, положени вертикално в специален шлиц в конструкцията.

Осветлението в стълбищните клетки ще се включва чрез лихт бутони монтирани на стълбищните площадки.

Осветлението в коридорите пред самите апартаменти ще се включва чрез лихт бутони монтирани в коридорите и от самите имоти.

В магазините - захранването на всички консуматори ще става от съответните ел. табла Тмагазини. Ел. таблата ще са с входящ автоматичен прекъсвач и изходящи автоматични предпазители. За токовите кръгове на контакти за общи нужди, контакти по технологичното оборудване и контакти за работните места се предвиждат допълнително ЗТУ (дефектнотокова защита).

Осветлението на всички помещения е съобразено с функциите, които ще изпълнява.

Над окачен таван, вертикално зад гипсокартонени стени ще се изтегля инсталацията: 

  • за осветлението с кабел изтеглен в гофрирани тръби зад гипсокартонени стени и на скоби над окаченият таван, а командването ще става чрез ключове от място;
  • всички контакти по технологичното оборудване ще се захранват с кабел изтеглен в гофрирани тръби зад гипсокартонени стени;

В апартаментите захранването на всички консуматори ще става от апартаментно ел. табло. То ще се монтира във входното антре на подходящо място. Апартаментните табла са с входящ автоматичен прекъсвач и изходящи автоматични предпазители. За токовите кръгове на хладилник, котлони, фурна, миялна машина, пералня и контакти за общо ползване се предвиждат допълнително ЗТУ (дефектнотокова защита).

Инсталацията ще бъде изпълнена, както следва:

  • за осветлението с кабел в гофрирани тръби зад  гипсокартонени стени и на скоби над окаченият таван, а командването ще става чрез ключове от място;
  • за контактите на отделните консуматри  с кабели  в гофрирани тръби зад гипсокартонени стени;

Осветлението на всички помещения ще е съобразено с функциите, които ще изпълнява.

Телефонна инстлация, Антенна инсталация, Интернет

На определени места на партера на сградата за отделните входове ще се монтират слаботокови шкафове, от които ще се изтегли по един брой  кабел съответно за:  телефонна инсталация, антенна инсталация за кабелна телевизия и структурно окабеляване – интернет до магазини и апартаменти. 

Съответно в апартаментите и магазините за слаботоковите инсталации ще се предвиди монтирането на PVC кутия. Връзката между ЕК и PVC кутията ще е посредством гофрирана тръба. От монтираната слаботокова кутия ще се изтеглят отделните излази с проводници положени зад гипсокартонени стени. Излазите на съответните инсталации ще завършват на интернет розетка RJ 45 скрит монтаж на височина 0,35м от готов под.  

Звънчево - Домофонна инстлация

В главните ел. табла на отделните входове на сградата ще се монтират захранващи блокове за домофонните уредби и електрическите брави за съответните входове. 

Домофонната инсталация ще включва  домофонна слушалка  във всеки апартамент с  връзка до таблото на партера с домофонен говорител и звънчеви бутони монтирани на входа на всеки блок.

В  слушалките ще има вграден зумер. Той звъни по различен начин в зависимост от кьде е повикването - от входната врата на блока  или от входната врата на апартамента.

Мълниезащитна инстлация

Обекта е III категория на мълниезащита. За предотвратяване от преки и непреки попадения на мълнии върху жилищната сграда е предвидена за изпълнение мълниезащитна инсталация.

Заземителна инстлация

Заземителната инсталация е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадане на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения.

Инж. Васко Миленков

ОВК

Отопление и Климатизация

Системите за поддържане на микроклимата в цялата сграда са високотехнологични и ефективни, енергоспестяващи и с нискоемисионно съдържание на въглероден диоксид. 

Всеки собственик получава гарантиран комфорт на усещане през преходните и зимния периоди, благодарение на предвидените индивидуални отоплителни инсталации с газови кондензационни котли от най-ново поколение, с авангардна технология и изключително висок коефициент на полезно действие. Съоръженията са с компактен дизайн, събрал в себе си цялата работна и предпазна арматура, и осигуряват както топлинните изисквания, така и скоростното подгряване на водата за битови нужди. За оптимизиране на експлоатационните разходи клиентът лесно може да борави с разширен потребителски интерфейс и да задава режими, които да модулират мощността на котела от 15% до 100%. Уредът не изгаря кислорода в помещението, а получава такъв от външния въздух посредством обединена коминна система, през която става и изхвърлянето на изгорелите газове. При нарушение на който и да е от показателите за горенето, се задействат аварийните функции на съоръжението. 

Във всеки апартамент в близост до котела е разположен газоанализатор, който регистрира и управлява централно предпазната и спирателна арматура по газовата линия, в случай на изтичане на газ.

Вътрешните отоплителни тела за апартаментите са предвидени да са алуминиеви радиатори и лири за баня.

Вътрешните тела за търговските зали в магазините са проектирани да са вентилаторни конвектори за таванен монтаж, касетъчен тип. 

За летния сезон в дневните към апартаментите са заложени тръбни връзки за бъдещ монтаж на сплит климатизатори на директно изпарение, инверторен тип. Външните агрегати ще се разпологат на техническите тераси на съответното междуетажно ниво. 

Вентилация

Въздухообменът в сградата е организиран така, че да се осигурят санитарно-хигиенните норми за микроклимат и чистота на въздуха. За помещенията с възможност за директно проветрение не се предвижда механична вентилация.

Във всички санитарни и складови помещения в апартаментите и магазините са заложени смукателни битови вентилатори с клапа, които се управляват от ключа за осветление.

В случай на силно задимяване или отделяне на топлина (пожар) е предвидена аварийна вентилационна система по всички стълбищни клетки и асансьорни шахти за осигуряване на безпрепятствена евакуация.

За двете нива гаражи се изграждат работни смукателни инсталации, които изхвърлят замърсения въздух в зелените площи. Компенсиращият свеж въздух навлиза свободно през двете гаражни врати.

При аварийна ситуация и сигнал, подаден от пожароизвестителната инсталация или ръчно, се включат аварийни смукателни и нагнетателни вентилатори за всяка обособена пожарна зона. 

По изрично задание на Инвеститора, в подземния гараж няма да се допускат автомобили с газови (метанови) уредби.

АТАРО КЛИМА ЕООД, Инж. Калина Петрова
www.ataro.bg

EN