Награда на
публиката 2017
Сграда на
годината 2017
Номинация в
Жилищни сгради

01

Етаж
вход
А
вход
Б
01
01
02
02

02

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
03
03
01
01
01
04
04
02
02
02
   
03
03
03

03

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
05
05
04
04
04
06
06
05
05
05
   
06
06
06

04

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
   
09
09
09

05

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
   
12
12
12

06

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
11
11
13
13
13
12
12
14
14
14
   
15
15
15

07

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
13
13
16
16
16
14
14
17
17
17
   
18
18
18

08

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
15
15
19
19
19
16
16
20
20
20
   
21
21
21

09

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
17
17
22
22
22
18
18
23
23
23
   
24
24
24

10

Етаж
вход
А
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
19
19
25
25
25
20
20
26
26
26
   
27
27
27

11

Етаж
вход
Б
вход
В
вход
Г
вход
Д
21
28
28
28
22
29
29
29
 
30
30
30

12

Етаж
вход
В
вход
Г
31
31
32
32
33
33

13

Етаж
вход
В
вход
Г
34
34
35
35

14

Етаж
вход
В
вход
Г
36
36
37
37

15

Етаж
вход
В
вход
Г
38
38
39
39

16

Етаж
вход
В
вход
Г
40
40
41
41
42
 

17

Етаж
вход
Г
42
43
44
EN