Награда на
публиката 2017
Сграда на
годината 2017
Номинация в
Жилищни сгради
EN